Lékař
MUDr. Hana Přikrylová, Ph.D

Vzdělání
Zaměstnání – praxe v oboru
Výuka
Odborné stáže
Ocenění
Publikační činnostVzdělání:

1995 – 1999 Gymnázium Hejčín, Olomouc
1999 – 2005 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství – titul MUDr.
2005 – 2011 postgraduální doktorské studium, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor neurologie – titul  Ph.D.
19.5.2011 specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru neurologie – IPVZ Praha
27.6.2011 specializovaná způsobilost k provádění cytologického vyšetření likvoru  - IPVZ Praha
10.12.2015 Funkční odbornost v elekromyografii
11.11.2021 Oprávnění I.stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny v rámci indikací a kompetencí orboru zakončeného atestací.


Zaměstnání – praxe v oboru:

Od IX/2005 dosud Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
IX/2005 –VIII/2011     sekundární lékař
Od IX/2011 lékař se specializovanou způsobilostí
2007 – VIII/2011 lékař EMG laboratoře, lékař Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění
IX/2011 – II/2014 lékař Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
IX/2011 – 2016 lékař likv ambulantní specialista – lékař neurologické ambulanceorové laboratoře
od 1.5.2014 ambulantní specialista – lékař neurologické ambulance

 

Výuka:
2006 – 2007        patofyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2005 - 2016         neurologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Odborné stáže:

Duben  2007 a září 2007  die Klinik für Neurologie, Philipps Universität, Marburg, Německo


Ocenění:

2012 – Hennerova cena ČNS za nejlepší původní práci v zahraničním impaktovaném časopise autora do 35 let
2012 – Cena děkana Lékařské fakulty za nejlepší dizertační práci v akademickém roce 2011/12


Publikační činnost:

Kaiserova M, Grambalova Z, Kurcova S, Otruba P, Prikrylova Vranova H, Mensikova K, Kanovsky P. Premotor Parkinson's disease: Overview of clinical symptoms and current diagnostic methods.P.Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2021 Jun;165(2):103-112. doi: 10.5507/bp.2021.002. Epub 2021 Feb 4.

Kaiserova M, Chudackova M, Mensikova K, Vastik M, Kurcova S, Prikrylova Vranova H, Stejskal D, Kanovsky P. Cerebrospinal Fluid levels of Chromogranin A in Parkinson’s disease and Multiple System Atrophy. Brain Sci. 2021 Jan 22;11(2):141. doi: 10.3390/brainsci11020141.

Kaiserova M, Chudackova M, Prikrylova Vranova H, Mensikova K, Kastelikova A, Stejskal D, Kanovsky P. Cerebrispinal Fluid Levels of 5-Hydroxyindoleacetic Acid in Parkinson’s disease and Atypical Parkinsonian Syndromes. Neurodegener Dis. 2021;21(1-2):30-35. doi: 10.1159/000520302. Epub 2021 Oct 25

Kaiserova M, Grambalova Z, Otruba P, Stejskal D, Prikrylova Vranova H, Mares J, Mensikova K, Kanovsky P. Cerebrospinal fluid levels of Chromogranin A and phosphorylated neurofilament heavy chain are elevated in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Neurol Scand. 2017 Oct;136(4):360-364. doi: 10.1111/ane.12735.

Přikrylová Vranová H, Hényková E, Mareš J, Kaiserová M, Menšíková K, Vaštík M, Hluštík P, Zapletalová J, Strnad M, Stejskal D, Kaňovský P. Clusterin CSF levels in differential diagnosis of neurodegenerative disorders. J Neurol Sci. 2016 Feb 15;361:117-21. doi: 10.1016/j.jns.2015.12.023

Matejčíková Z, Mareš J, Přikrylová Vranová H, Klosová J, Sládková V, Doláková J, Zapletalová J, Kaňovský P. Cerebrospinal fluid inflammatory markers in patients with multiple sclerosis: a pilot study. J Neural Transm (Vienna). 2015 Feb;122(2):273-7. doi: 10.1007/s00702-014-1244-9.

Kaiserova M, Prikrylova Vranova H, Galuszka J, Stejskal D, Mensikova K, Zapletalova J, Mares J, Kanovsky P. Orthostatic hypotension is associated with decreased cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in eartly stage of parkinson disease. Clin Auton Res. 2015 Oct;25(5):339-42. doi: 10.1007/s10286-015-0302-1.

Kaiserová MVranová HPStejskal DMenšíková KKaňovský P. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in the treatment-naïve early stage Parkinson's disease: a pilot study. J Neural Transm. 2013 Apr 16. [Epub ahead of print]

Přikrylová Vranová HMareš JHluštík PNevrlý MStejskal DZapletalová JObereigneru RKaňovský P. Tau protein and beta-amyloid(1-42) CSF levels in different phenotypes of Parkinson's disease. J Neural Transm. 2012 Mar;119(3):353-62.

Přikrylová Vranová HMareš JNevrlý MStejskal DZapletalová JHluštík PKaňovský P. CSF markers of neurodegeneration in Parkinson's disease. J Neural Transm. 2010 Oct;117(10):1177-81.

Nevrly MKanovsky PVranova HLangova KHlustik P. Effect of entacapone on plasma homocysteine levels in Parkinson's disease patients. Neurol Sci. 2010 Oct;31(5):565-9.

Nevrly M, Kanovsky P, Vranova H, Nestrasil I, Langova K. Ovlivnění plazmatické hladiny homocysteinu u pacientů s Parkinsonovou chorobou terapií L-DOPA a entacaponem. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (1): 55-60 IF2008 0,319

Nevrly M, Kanovsky P, Vranova H, Langova K, Hlustik P. Effect of levodopa and entacapone treatment on plasma homocysteine levels in Parkinson´s disease patients. Parkinsonism and Related Disorders 15 (2009) 477-8 IF2009 2,406

Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K. New laboratory markers in diagnosis of alzheimer dementia. Neurol Res. 2009 Dec;31(10):1056-9

Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K. The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurol Sci. 2009 Feb;30(1):1-7.

Mareš J., Herzig R., Stejskal D., Vavroušková J., Hluštík P., Urbánek K., Vranová H., Zapletalová J., Pidrman V., Kaňovský P. Use of new markers in the diagnostics of neurodegenerative diseases. Scripta Medica (Brno) 2006; 79 (1): 59–67.

Mareš J., Herzig R., Urbánek K., Vranová H., Hluštík P., Stejskal D., Vavrušková J., Buřval S., Zapletalová J., Kaňovský P. Využití stanovení cystatinu C u pacientů s  neurodegenerativními chorobami Cesk Slov Neurol N; 2006,102/3,195-199 IF2006 0,037

Vranová H., Kaňovský P., Mareš J., Nevrlý M., Stejskal D., Nestrašil I., Zapletalová J. Laboratorní ukazatele neurodegenerace v likvoru a míra motorického postižení u Parkinsonovy nemoci: korelační studie. Cesk Slov Neurol N; 2008, vol.71/104, no.3, s.324-328. IF2008 0,319